Tidak ada cinta antara dua jiwa yang lebih besar daripada cinta antara pasangan.