Selamat Okto dan Mala. Semoga Allah memberkahimu dalam segala hal dan mempersatukan kalian berdua dalam kebaikan.