Semoga menjadi keluarga SAMAWA hingga maut memisahkan,
Dan segera mendapatkan momongan