Selamat menikah. Di kehidupan baru yang kalian tapaki, semoga cinta dan bahagia senantiasa selalu menyertai.