Barakallahu laka wa baarakaa ‘alaika wajma’a bainakumma fii khoir. Semoga Okto dan Mala menjadi keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Aamiin Allahumma Aamiin.