Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah serta berbahagia di dunia & akhirat